تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار اولین گام در بازاریابی رابطه‌ای است. تحلیل عمیق از مشتریان و رفتار آن‌هاست که می‌تواند به تعیین استراتژی‌های مناسب برای هر گروه از مشتریان منجر شود.

تحقیقات بازار با درنظرداشتن این نکته‌ی مهم به‌عنوان روشی برای حل مسئله، موجب فروش بیشتر و ایجاد روابط متقابل با مشتری و تضمین سودآوری شرکت می‌شود.

درواقع تحقیقات بازار، ازلحاظ علمی، به معنی فرایند طراحی، جمع‌آوری، تحلیل و نیز ارائه‌ی سیستماتیک داده‌ها و یافته‌های مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی است که شرکت با آن مواجه شده است.

تحقیقات بازار موبایلی که گاهی آن را به‌‌اختصار MMR می‌‌گویند، موضوعی است که پیش‌‌بینی می‌‌شود در طی ده سال آینده یکی از مقوله‌‌های بزرگ در تحقیقات بازاریابی شود. از سال ۲۰۱۴، تقریباً همگی صاحب‌نظران بر این باورند که اصلی‌ترین محصول این دوره در فضای مجازی، تحقیقات بازار موبایلی است. این مسئله تأثیر بسیاری بر ابعاد گوناگون تحقیقات بازاریابی گذاشته و این تحقیقات را از تمرکز روی کمیت محصول، به‌سمت تمرکز روی کیفیت آن و از حوزه‌ی محلی به‌سمت حوزه‌ی بومی سوق داده است. در آینده، بیشتر کاربران و پژوهشگران بازار، در کارهای روزمره، با تحقیقات بازار موبایلی سروکار خواهند داشت؛ بنابراین، درک درست فرصت‌‌ها، ویژگی‌‌ها، محدودیت‌‌ها و چالش‌‌های این فرایند ضروری است. مشتریان و مصرف‌‌کنندگان تحقیقات بازار نیز باید از پیامدهای تحقیقاتی که با ابزارهای موبایل‌‌گونه جمع‌آوری می‌‌شوند، چه به‌صورت کلی و چه به‌صورت جزئی آگاهی داشته باشند.هنوز کسی نظر خود را ثبت نکرده، شما نفر اول باشید.

دیدگاه بسته شده‌است.

سوالات بیشتری دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس با ما